Se upp för piratkopior

Genom att använda originalfilter i ditt ventilationsaggregat kan du vara säker på att garantin gäller och att det fungerar som det ska.

Med originalfilter av rätt kvalitet kommer du också att spara pengar, eftersom du inte behöver byta ut dem lika ofta som piratkopior av sämre kvalitet.

Byt minst en gång om året.

Har du ett problem att ventilera?

Byt ut ditt gamla system till FTX!

Vi byter ut ditt gamla FTX-aggregat till NYA Swegon CASA R5-H.

Fördelar:

  • Det är tystare
  • Du får ett bättre inomhusklimat
  • Du minskar din energiförbrukning
  • Du får ett bättre utsug
  • Den är enkel att använda
  • Du får högre komfort
  • Det blir en effektiv energiåtervinning
  • Du återvinner både värme och kyla
  • Det är bra för din familj och för vår miljö

 

Kontakta oss för mer information.

info@nackaventilation.se

 

Hur ska man välja ventilationsaggregat?

Det är inte så lätt att veta vad man ska tänka på när man ska välja ventilation till sin bostad. Denna film är mycket informativ, den är gjord av företaget Komfovent, men alla FTX-aggregat bygger på samma proncip. Tänk på att för att få bästa möjliga effekt och komfort när man installerar ett FTX-aggregat är det viktigt att vända sig till en auktoriserad installatör/ventilationsföretag.

Vi säljer och installerar agrregat från Swegon CASA Homesolutions och Systemair. Dessa leverantörer säljer ventilation i toppklass! Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri offert!

Är du förberedd inför vintern?

Nu är uppvärmningssäsongen här och nu är det extra viktigt att din bostadsventilation fungerar som det ska. Ett FTX-system ska återvinna värmen från frånluften, ventilera bort fukt och dålig lukt samt tillföra frisk luft i din bostad. Du kan få problem med ditt ventilationssystem om du inte har underhållit det eller om det är fel inställt. För att hjälpa dig så kommer här är en lista på de problem som oftast uppstår och tips om hur du löser problemen eller undviker dem.

Jag undrar om jag behöver utföra någon service på det ventilationsaggregat som jag på vinden?

Ja, man bör se över sitt aggregat med regelbundna intervaller, följ gärna de anvisningar om drift och underhåll som står i den manual som hör till aggregatet. Aggregatet har förmodligen även något typ av servicelarm som säger ifrån när det är dags att se över det. Oftast är det att man behöver byta filter, då passar man även på att se över aggregatet i allmänhet. Kanske det behövs rengöras med dammsugare om det är smutsigt.

Det bildas mycket imma på min badrumsspegel när jag har duschat, imman försvinner inte som den ska. Vad gör jag då?

Börja med att kontrollera så att aggregatet är igång. Ta ett A4 papper och lägg över takventilen i badrummet. Om pappret fastnar så är aggregatet i drift. Prova då att ställa aggregatet på max/forcerat läge för att snabbare ventilera bort fukten.

Problemet kan också bero på att filtrena är smutsiga. Om du inte har bytt filter de senaste 6 månaderna så bör du göra det nu. Om problemet kvarstår bör du ta kontakt med en ventilationsfirma som kan hjälpa dig vidare.

Hur ofta behöver man rengöra ventilationssystemet?

Själva aggregatet gör man rent samtidigt som man byter filter.  Kanalsystemet däremot räcker det om man  rengör vart 5-10 år. Detta utförs normalt av en behörig installatör.

Det finns en stor rund del i mitt aggregat som snurrar ibland och ibland inte. Är det normalt, eller är det något som är trasigt?

Det är själva värmeväxlaren som är den runda delen. Det är den som återvinner värmen från din bostad. Den snurrar bara när den arbetar, alltså när det finns energi att återvinna.

 Måste en installatör byta filter i mitt aggregat eller kan jag göra det själv?

Om du tittar i manualen som du fick med aggregatet så kan du se där hur man ska byta filter. Det finns också instruktionsfilmer som visar hur du gör. Vi har samlat en del instruktionsfilmer från Swegon på vår hemsida. Du kan teckna ett filteravtal med Swegon och på det sättet även få en 10-årig förlängd konsumentgaranti. ( gäller vid nyinstallation ) Läs mer om det på vår hemsida.

Hur ofta måste jag byta filter och hur gör jag?

Man bör byta filter 2 ggr/år, på våren och på hösten. Då kan man vara säker på att ventilationssystemet fungerar som det ska. Instruktioner om hur man byter filter finns i manualen som hör till aggregatet men vi har också samlat några instruktionsfilmer om Swegons aggregat på vår hemsida.

Ska man stänga av aggregatet ibland eller ska det alltid vara igång?

Aggregatet skall alltid vara igång, det ser till att alltid har en optimal luftmiljö i din bostad. Det är bra både för din och ditt hus hälsa.

Dags att byta filter? Ett smutsigt filter göt ingen nytta. Tvärtom, det kan förvärra problem som radon t-ex.
Dags att byta filter? Ett smutsigt filter gör ingen nytta. Tvärtom, det kan förvärra problem som radon t-ex.

Radon i bostäder skapar stora problem

Nära 400.000 bostäder runt om i Sverige har idag för höga halter av radon och Boverket uppskattar att 400-500 lungcancerfall årligen beror på radon i vår inomhusmiljö. Med rätt ventilation kan man dock agera förebyggande för att lösa sina radonbekymmer.

Radon är således ett omfattande problem och nu när uppvärmningssäsongen har dragit igång så är det extra viktigt att ha en fullgod ventilation.

– Med förhöjda radonhalter i nästan cirka fyrahundratusen bostäder har vi ett dolt men stort folkhälsoproblem i Sverige, säger Thomas Oltnäs, på Swegon, Nordens ledande ventilationsaktör.

Orsakar hundratals lungcancerfall

Thomas berättar att det med den takten som vi idag åtgärdar radonproblemen så kommer det ta mycket lång tid att reducera de skadliga radonhalterna i vårt bostadsbestånd. Radonproblematiken är en viktig fråga för Swegon Home Solutions vars affärsidé är att erbjuda ett hälsosamt inomhusklimat genom de bästa ventilationslösningarna gällande fukt-, radon- & luftkvalitetsproblem i bostäder.

– Från Boverket har man tidigare belyst radonproblematiken. För att reducera hälsoriskerna har man satt ett gränsvärde på 200 Bq/m3 och målsättningen är att alla bostäder ska ligga under detta värde, säger Thomas.

Radonfrågan behöver belysas ytterligare och det krävs ett större engagemang för att komma till rätta med problematiken, menar Thomas, som berättar att bara 53 procent av kommunerna ställer krav på att fastighetsägare åtgärdar förhöjda radonhalter i flerbostadshus.

Ventilation är nyckeln

Ett av de mest effektiva sätt att reducera radonhalterna inomhus är att använda sig av rätt ventilationslöning. Oavsett om man bor i villa eller flerfamiljsbostäder är ventilationen viktig. En vanligt förekommande ventilationslösning i äldre bostäder är tyvärr självdrag, vilket tyvärr inte är till någon nytta. Thomas berättar mer:

– Så kallad självdragsventilation är en okontrollerad ventilationslösning som normal fungerar sämre under den kalla årstiden då man stänger fönster och ventiler. Detta gör att ny och frisk ersättningsluft har svårare att ta sig in i huset med sämre ventilationseffektivitet som följd. Genom att enbart förstärka självdraget och öka ventilationen med en frånluftsfläkt ökar man även drastiskt sin energiförbrukning eftersom man inte återvinner värmen som försvinner ut ur bostaden.

Lösningar för lägenhet och villa

Swegon har har lösningar för både lägenhet och villa. För de som bor i lägenhet har man tagit fram den behovsstyrda flerbostadslösningen WISE Apartment.

Lösningen för villaägaren är en FTX-lösning, det vill säga balanserad Till-, och Frånluftsventilation med återvinning. Swegon CASA är marknadens bredaste erbjudande inom FTX-lösningar.

swegon-casa

FTX-lösningen CASA R5-H Comfort, även kallad ”Villasparbössan”.

– Radon syns inte, hörs inte och luktar inte, det måste mätas för att kunna detekteras och misstänker du att din bostad kan vara drabbad av höga radonhalter bör snarast en radonmätning göras, avslutar Thomas. 

Behöver du en ventilationslösning som kan reducera halterna av radon eller vill veta mer om vikten av ett hälsosamt inomhusklimat? Besök då www.swegonhomesolutions.se för mer information kring radon och vikten av ventilation i din bostad.

Vi är auktoriserade installatörer för Swegon Casa homesolutions. Kontakta gärna oss för kostnadsfri offert på ett system som passar er bostad.

Denna artikel är hämtad från www.temabostad.se

Klicka här för att komma tillbaka till Nacka Ventilations startsida

FTX – ett intelligent ventilationssystem

Hur mår du? Sover du bra på nätterna? Har du svårt att koncentrera dig på jobbet, i skolan eller hemma? Har du ofta huvudvärk eller känner du ofta illamående? Det behöver inte bero på luftkvaliteten, men faktum är att luften vi andas har stor betydelse för hur vi mår, vår sömn och vår koncentrationsförmåga. I värsta fall kan den orsaka lung- och luftvägssjukdomar. En effektiv ventilation håller syrenivån i bostaden på en bra nivå och tar bort skadliga ångor och lukter. Tilluften filtreras alltid genom högkvalitativa filter, vilket skapar en hälsosam och bekväm inomhusmiljö.

En otillräcklig och dåligt anpassad ventilation kan också leda till ökad luftfuktighet, vilket skapar en grogrund för skadliga mikrober och mögel. Ett intelligent ventilationssystem drar fukt ur inomhusluften och motverkar risken för att okontrollerade tryckskillnader orsakar fuktangrepp i byggnadsstrukturen och på väggar, golv och tak.

Vad menas då med ett intelligent ventilationssystem?

FTX ( frånluft, tilluft och värmeväxling )

Effektiv ventilation innebär att syrenivån i bostaden hålls på en bra nivå och att skadliga ångor och lukter filtreras bort genom högkvalitativa filter. Ett smart ventilationssystem slösar inte heller på energi utan återanvänder den till gratis värme eller passiv kyla, vilket istället sparar energi. ( lägre energikostnader ). Detta skapar en hälsosam och bekväm inomhusmiljö och att det dessutom är energieffektivt gör det bara bättre.

air quality             How it works SE

 

 

 

Luften vi andas och vår hälsa

child-369980_1920

-”Vilken dålig luft ni har här inne, hur har ni kunnat tänka här?” Har du hört den kommentaren någon gång ( eller sagt den själv )? Det är en ganska vanlig kommentar när man kommer in i ett klassrum eller en möteslokal t.ex speciellt under den kalla årstiden. Oftast skyndar man sig då att öppna fönstret, men om det är kallt ute så får man skynda sig att stänga det igen för man vill ju inte släppa ut den góa värmen. God inomhusluft är en förutsättning för att vi ska må bra. God inomhusluft förutsätter god ventilation.

Varje år dör 500 människor i Sverige av den dåliga inomhusluften, främst pga radon. Rökare drabbas hårdare än icke rökare. Vi människor förbrukar mellan 20 till 30 kg luft per dygn och äter ungefär 1 kg föda och dricker ca 3 liter vätska under samma period. Vi nordbor tillbringar nästan 90 % av vår tid inomhus så den luft vi andas är nästan enbart inomhusluft. Sett i det perspektivet så är det lätt att förstå att luften vi andas är mycket viktig för vår hälsa, vårt välbefinnande och hur vi presterar. Ändå är de flesta av oss betydligt mer medvetna om riskerna i vår utomhusmiljö än i vår inomhusmiljö. Hur kan det komma sig att det blivit så?

Det forskas mycket lite om inomhusluftens betydelse i Sverige, trots att några av världens främsta experter på inomhusluft är från Sverige. Skälet är att anslagsgivarna inom forskningen har nästan all uppmärksamhet på utomhusmiljön. Att förringa inomhusluftens betydelse får svåra konsekvenser. Vi gör inte de nödvändiga investeringar i bra ventilationssystem som behövs. Det medför att vår hälsa försämras. För 50 år sedan var allergi något mycket ovanligt men idag finns det knappast någon som inte själv är allergisk eller känner någon i sin närhet som är det. Det finns mycket som tyder på att den luft vi andas 21 av dygnets 24 timmar har stor betydelse.

En viktig faktor till att vi sällan har god ventilation idag är en utbredd uppfattning om att ventilation kostar för mycket. Men i verkligheten är det precis tvärtom, god ventilation sparar pengar. Med dagens intelligenta ventialtionssystem ( FTX ) där man utnyttjar värmeåtervinning och enkel behovsstyrning får man minskade energikostnader. Men de som budgeterar för både ny- och ombyggnationer ( byggherrar men även privatpersoner ) gör allt för att spara och det är oftast innemiljön som får ge vika för energibesparningarna. Vi har låga minimikrav på vår luftkvalitet och de flesta håller sig till minikraven. Dessa minimikrav ger under vissa förutsättningar en acceptabel luftkvalitet. Men marginalerna är små, om ett sammanträdesrum avsett för 10 personer plötsligt ska hysa 15 personer ( eller ett klassrum avsett för 20 elever plötsligt ska förse 28 elever med luft ) då sjunker luftkvaliteten märkbart. Och vi både mår sämre och presterar sämre. -”Vilken dålig luft ni har! Hur kan ni tänka här?”

Tanken med den här bloggen är att sprida lite allmän kunskap om vikten av god ventilation och informera om vilka ventilationssystem som finns på marknaden idag. Jag hoppas ni vill följa vår blogg och om ni funderar på att byta ut ett befintligt ventilationssystem eller installera ett nytt så är ni välkomna att kontakta oss för mer information om de system som vi arbetar med. Läs mer om det på vår hemsida.

liten logga

Källa: Luften inne dödar, en faktabok från Svensk Ventilation i samarbete med VVS Tekniska föreningen och Astma och Allergi Förbundet.

Ventilation och energi

PÅ 70-talet hade vi en energikris och vi blev medvetna om att jordens resurser inte är oändliga. Det förde med sig att vi började spara och vi försökte att minska energianvändningen på alla sätt. Det var bra – och dåligt.

Det förde med sig att vi började täta och isolera våra hus så till den milda grad att luften slutade läcka genom väggar, dörrar och fönster. Eftersom vi inte följde upp tätningen av husen med bättre ventilation ledde detta till en kraftigt försämrad inomhusmiljö, en inomhusmiljö som har lett till hälsoproblem för många människor. Vi fick hus med stora luft- och luktproblem.

Vi började också dra ned på de funktioner som kräver en viss energianvändning för att fungera. Vi skulle inte slösa energi i onödan. Men vad är i onödan? Inte ventilation i alla fall. En bra ventilationsanläggning minskar energibehovet jämfört med självdragssystem, även om den använder en del energi för att fungera.

LCC – Life Cycle Cost

Idag när man gör en investering ser man nästan alltid på mycket längre sikt än man gjorde tidigare. Förr såg man allt som en kostnad och man valde oftast det billigaste alternativet. I dag resonerar man lite annorlunda. Man ser till en produkts eller anläggnings kostnad för hela dess livscykel. Alltså vad den kostar att investera i, att driva och underhålla, och att så småningom ta bort och förstöra. Räknar man ut LCC ( Life Cycle Cost ) så ser man att kostnaden för inköp är en mycket liten del av kostnaden ( ofta bara 10 % ). Drift och underhåll utgör resten av kostnaden. Eftersom kostnaden för uppvärmning och ventilation är en betydande del av driftskostnaden för en byggnad, bör man satsa på ett effektivt ventialtionssystem med värmeåtervinning och behovsstyrning. Det sparar energi och sänker därmed energikostnaderna för byggnaden. Den något högre investeringen ( inköpet ) betalar sig snabbt när energiräkningen går ner.

Det är dessutom mer skonsamt för miljön – ju mindre energi som används, dessto bättre för miljön. De mest energisnåla system är de där man med hjälp av fläktar har kontroll över såväl till- som frånluftsflöden och där man har installerat värmeåtervinnare för att kunna ta tillvara på frånluftens värmeinnehåll. Dessutom är det viktigt att inte tillföra mer luft än det finns behov av. Ett riktigt bra ventilationssystem har allt detta plus att man kan styra luftflödena efter behov.

Det gamla sättet – självdrag, eller naturlig ventilation som det också kallas, innebär att inneluften sugs ut genom kanaler och frisk uteluft kommer in pga de termiska krafterna. Detta system använder inte någon tillsatsenergi för att fungera, vilket fläktstyrda system gör. Denna typ av ventilation använder ändå mycket energi eftersom all värme försvinner rakt ut med frånluften. Hur gör du? Eldar du för kråkorna? Prata med oss, vi kan hjälpa dig att hitta rätt lösning för din bostad, kontor eller annan inomhusmiljö.

a lot of euros flies down the chimney