Radon i bostäder skapar stora problem

Nära 400.000 bostäder runt om i Sverige har idag för höga halter av radon och Boverket uppskattar att 400-500 lungcancerfall årligen beror på radon i vår inomhusmiljö. Med rätt ventilation kan man dock agera förebyggande för att lösa sina radonbekymmer.

Radon är således ett omfattande problem och nu när uppvärmningssäsongen har dragit igång så är det extra viktigt att ha en fullgod ventilation.

– Med förhöjda radonhalter i nästan cirka fyrahundratusen bostäder har vi ett dolt men stort folkhälsoproblem i Sverige, säger Thomas Oltnäs, på Swegon, Nordens ledande ventilationsaktör.

Orsakar hundratals lungcancerfall

Thomas berättar att det med den takten som vi idag åtgärdar radonproblemen så kommer det ta mycket lång tid att reducera de skadliga radonhalterna i vårt bostadsbestånd. Radonproblematiken är en viktig fråga för Swegon Home Solutions vars affärsidé är att erbjuda ett hälsosamt inomhusklimat genom de bästa ventilationslösningarna gällande fukt-, radon- & luftkvalitetsproblem i bostäder.

– Från Boverket har man tidigare belyst radonproblematiken. För att reducera hälsoriskerna har man satt ett gränsvärde på 200 Bq/m3 och målsättningen är att alla bostäder ska ligga under detta värde, säger Thomas.

Radonfrågan behöver belysas ytterligare och det krävs ett större engagemang för att komma till rätta med problematiken, menar Thomas, som berättar att bara 53 procent av kommunerna ställer krav på att fastighetsägare åtgärdar förhöjda radonhalter i flerbostadshus.

Ventilation är nyckeln

Ett av de mest effektiva sätt att reducera radonhalterna inomhus är att använda sig av rätt ventilationslöning. Oavsett om man bor i villa eller flerfamiljsbostäder är ventilationen viktig. En vanligt förekommande ventilationslösning i äldre bostäder är tyvärr självdrag, vilket tyvärr inte är till någon nytta. Thomas berättar mer:

– Så kallad självdragsventilation är en okontrollerad ventilationslösning som normal fungerar sämre under den kalla årstiden då man stänger fönster och ventiler. Detta gör att ny och frisk ersättningsluft har svårare att ta sig in i huset med sämre ventilationseffektivitet som följd. Genom att enbart förstärka självdraget och öka ventilationen med en frånluftsfläkt ökar man även drastiskt sin energiförbrukning eftersom man inte återvinner värmen som försvinner ut ur bostaden.

Lösningar för lägenhet och villa

Swegon har har lösningar för både lägenhet och villa. För de som bor i lägenhet har man tagit fram den behovsstyrda flerbostadslösningen WISE Apartment.

Lösningen för villaägaren är en FTX-lösning, det vill säga balanserad Till-, och Frånluftsventilation med återvinning. Swegon CASA är marknadens bredaste erbjudande inom FTX-lösningar.

swegon-casa

FTX-lösningen CASA R5-H Comfort, även kallad ”Villasparbössan”.

– Radon syns inte, hörs inte och luktar inte, det måste mätas för att kunna detekteras och misstänker du att din bostad kan vara drabbad av höga radonhalter bör snarast en radonmätning göras, avslutar Thomas. 

Behöver du en ventilationslösning som kan reducera halterna av radon eller vill veta mer om vikten av ett hälsosamt inomhusklimat? Besök då www.swegonhomesolutions.se för mer information kring radon och vikten av ventilation i din bostad.

Vi är auktoriserade installatörer för Swegon Casa homesolutions. Kontakta gärna oss för kostnadsfri offert på ett system som passar er bostad.

Denna artikel är hämtad från www.temabostad.se

Klicka här för att komma tillbaka till Nacka Ventilations startsida

FTX – ett intelligent ventilationssystem

Hur mår du? Sover du bra på nätterna? Har du svårt att koncentrera dig på jobbet, i skolan eller hemma? Har du ofta huvudvärk eller känner du ofta illamående? Det behöver inte bero på luftkvaliteten, men faktum är att luften vi andas har stor betydelse för hur vi mår, vår sömn och vår koncentrationsförmåga. I värsta fall kan den orsaka lung- och luftvägssjukdomar. En effektiv ventilation håller syrenivån i bostaden på en bra nivå och tar bort skadliga ångor och lukter. Tilluften filtreras alltid genom högkvalitativa filter, vilket skapar en hälsosam och bekväm inomhusmiljö.

En otillräcklig och dåligt anpassad ventilation kan också leda till ökad luftfuktighet, vilket skapar en grogrund för skadliga mikrober och mögel. Ett intelligent ventilationssystem drar fukt ur inomhusluften och motverkar risken för att okontrollerade tryckskillnader orsakar fuktangrepp i byggnadsstrukturen och på väggar, golv och tak.

Vad menas då med ett intelligent ventilationssystem?

FTX ( frånluft, tilluft och värmeväxling )

Effektiv ventilation innebär att syrenivån i bostaden hålls på en bra nivå och att skadliga ångor och lukter filtreras bort genom högkvalitativa filter. Ett smart ventilationssystem slösar inte heller på energi utan återanvänder den till gratis värme eller passiv kyla, vilket istället sparar energi. ( lägre energikostnader ). Detta skapar en hälsosam och bekväm inomhusmiljö och att det dessutom är energieffektivt gör det bara bättre.

air quality             How it works SE

 

 

 

Ventilation och energi

PÅ 70-talet hade vi en energikris och vi blev medvetna om att jordens resurser inte är oändliga. Det förde med sig att vi började spara och vi försökte att minska energianvändningen på alla sätt. Det var bra – och dåligt.

Det förde med sig att vi började täta och isolera våra hus så till den milda grad att luften slutade läcka genom väggar, dörrar och fönster. Eftersom vi inte följde upp tätningen av husen med bättre ventilation ledde detta till en kraftigt försämrad inomhusmiljö, en inomhusmiljö som har lett till hälsoproblem för många människor. Vi fick hus med stora luft- och luktproblem.

Vi började också dra ned på de funktioner som kräver en viss energianvändning för att fungera. Vi skulle inte slösa energi i onödan. Men vad är i onödan? Inte ventilation i alla fall. En bra ventilationsanläggning minskar energibehovet jämfört med självdragssystem, även om den använder en del energi för att fungera.

LCC – Life Cycle Cost

Idag när man gör en investering ser man nästan alltid på mycket längre sikt än man gjorde tidigare. Förr såg man allt som en kostnad och man valde oftast det billigaste alternativet. I dag resonerar man lite annorlunda. Man ser till en produkts eller anläggnings kostnad för hela dess livscykel. Alltså vad den kostar att investera i, att driva och underhålla, och att så småningom ta bort och förstöra. Räknar man ut LCC ( Life Cycle Cost ) så ser man att kostnaden för inköp är en mycket liten del av kostnaden ( ofta bara 10 % ). Drift och underhåll utgör resten av kostnaden. Eftersom kostnaden för uppvärmning och ventilation är en betydande del av driftskostnaden för en byggnad, bör man satsa på ett effektivt ventialtionssystem med värmeåtervinning och behovsstyrning. Det sparar energi och sänker därmed energikostnaderna för byggnaden. Den något högre investeringen ( inköpet ) betalar sig snabbt när energiräkningen går ner.

Det är dessutom mer skonsamt för miljön – ju mindre energi som används, dessto bättre för miljön. De mest energisnåla system är de där man med hjälp av fläktar har kontroll över såväl till- som frånluftsflöden och där man har installerat värmeåtervinnare för att kunna ta tillvara på frånluftens värmeinnehåll. Dessutom är det viktigt att inte tillföra mer luft än det finns behov av. Ett riktigt bra ventilationssystem har allt detta plus att man kan styra luftflödena efter behov.

Det gamla sättet – självdrag, eller naturlig ventilation som det också kallas, innebär att inneluften sugs ut genom kanaler och frisk uteluft kommer in pga de termiska krafterna. Detta system använder inte någon tillsatsenergi för att fungera, vilket fläktstyrda system gör. Denna typ av ventilation använder ändå mycket energi eftersom all värme försvinner rakt ut med frånluften. Hur gör du? Eldar du för kråkorna? Prata med oss, vi kan hjälpa dig att hitta rätt lösning för din bostad, kontor eller annan inomhusmiljö.

a lot of euros flies down the chimney

 

Ventilation på den gamla goda tiden

Inte bättre förr

Förr i tiden öppnade man helt enkelt fönstret för att få frisk luft. Men det ledde till stora värmeenergiförluster. Med smarta värmeväxlarlösningar kan du återvinna upp till 89 % av frånluftens värmeenergi och använda den för att värma upp den friska tilluften. Intelligent ventilation slösar inte bort energi, utan återanvänder den till gratis värme eller passiv kyla, vilket ger lägre energikostnader.

Otillräcklig och dåligt anpassad ventilation kan leda till ökad luftfuktighet, som skapar en grogrund för skadliga mikrober och mögel. Ett intelligent ventilationssystem ( FTX ) drar fukt ur inomhusluften och motverkar risken för att okontrollerade tryckskillnader orsakar fuktangrepp i byggnadsstrukturen och på väggar, golv och tak.

Nyfiken på att lära dig mer om nyttan med bra inomhusklimat? Följ oss här på bloggen och lär dig mer om hur du skapar ett hälsosamt inomhusklimat för dig och din familj.

flicka-blåser-på-maskros