Radon i bostäder skapar stora problem

Nära 400.000 bostäder runt om i Sverige har idag för höga halter av radon och Boverket uppskattar att 400-500 lungcancerfall årligen beror på radon i vår inomhusmiljö. Med rätt ventilation kan man dock agera förebyggande för att lösa sina radonbekymmer.

Radon är således ett omfattande problem och nu när uppvärmningssäsongen har dragit igång så är det extra viktigt att ha en fullgod ventilation.

– Med förhöjda radonhalter i nästan cirka fyrahundratusen bostäder har vi ett dolt men stort folkhälsoproblem i Sverige, säger Thomas Oltnäs, på Swegon, Nordens ledande ventilationsaktör.

Orsakar hundratals lungcancerfall

Thomas berättar att det med den takten som vi idag åtgärdar radonproblemen så kommer det ta mycket lång tid att reducera de skadliga radonhalterna i vårt bostadsbestånd. Radonproblematiken är en viktig fråga för Swegon Home Solutions vars affärsidé är att erbjuda ett hälsosamt inomhusklimat genom de bästa ventilationslösningarna gällande fukt-, radon- & luftkvalitetsproblem i bostäder.

– Från Boverket har man tidigare belyst radonproblematiken. För att reducera hälsoriskerna har man satt ett gränsvärde på 200 Bq/m3 och målsättningen är att alla bostäder ska ligga under detta värde, säger Thomas.

Radonfrågan behöver belysas ytterligare och det krävs ett större engagemang för att komma till rätta med problematiken, menar Thomas, som berättar att bara 53 procent av kommunerna ställer krav på att fastighetsägare åtgärdar förhöjda radonhalter i flerbostadshus.

Ventilation är nyckeln

Ett av de mest effektiva sätt att reducera radonhalterna inomhus är att använda sig av rätt ventilationslöning. Oavsett om man bor i villa eller flerfamiljsbostäder är ventilationen viktig. En vanligt förekommande ventilationslösning i äldre bostäder är tyvärr självdrag, vilket tyvärr inte är till någon nytta. Thomas berättar mer:

– Så kallad självdragsventilation är en okontrollerad ventilationslösning som normal fungerar sämre under den kalla årstiden då man stänger fönster och ventiler. Detta gör att ny och frisk ersättningsluft har svårare att ta sig in i huset med sämre ventilationseffektivitet som följd. Genom att enbart förstärka självdraget och öka ventilationen med en frånluftsfläkt ökar man även drastiskt sin energiförbrukning eftersom man inte återvinner värmen som försvinner ut ur bostaden.

Lösningar för lägenhet och villa

Swegon har har lösningar för både lägenhet och villa. För de som bor i lägenhet har man tagit fram den behovsstyrda flerbostadslösningen WISE Apartment.

Lösningen för villaägaren är en FTX-lösning, det vill säga balanserad Till-, och Frånluftsventilation med återvinning. Swegon CASA är marknadens bredaste erbjudande inom FTX-lösningar.

swegon-casa

FTX-lösningen CASA R5-H Comfort, även kallad ”Villasparbössan”.

– Radon syns inte, hörs inte och luktar inte, det måste mätas för att kunna detekteras och misstänker du att din bostad kan vara drabbad av höga radonhalter bör snarast en radonmätning göras, avslutar Thomas. 

Behöver du en ventilationslösning som kan reducera halterna av radon eller vill veta mer om vikten av ett hälsosamt inomhusklimat? Besök då www.swegonhomesolutions.se för mer information kring radon och vikten av ventilation i din bostad.

Vi är auktoriserade installatörer för Swegon Casa homesolutions. Kontakta gärna oss för kostnadsfri offert på ett system som passar er bostad.

Denna artikel är hämtad från www.temabostad.se

Klicka här för att komma tillbaka till Nacka Ventilations startsida

Luften vi andas och vår hälsa

child-369980_1920

-”Vilken dålig luft ni har här inne, hur har ni kunnat tänka här?” Har du hört den kommentaren någon gång ( eller sagt den själv )? Det är en ganska vanlig kommentar när man kommer in i ett klassrum eller en möteslokal t.ex speciellt under den kalla årstiden. Oftast skyndar man sig då att öppna fönstret, men om det är kallt ute så får man skynda sig att stänga det igen för man vill ju inte släppa ut den góa värmen. God inomhusluft är en förutsättning för att vi ska må bra. God inomhusluft förutsätter god ventilation.

Varje år dör 500 människor i Sverige av den dåliga inomhusluften, främst pga radon. Rökare drabbas hårdare än icke rökare. Vi människor förbrukar mellan 20 till 30 kg luft per dygn och äter ungefär 1 kg föda och dricker ca 3 liter vätska under samma period. Vi nordbor tillbringar nästan 90 % av vår tid inomhus så den luft vi andas är nästan enbart inomhusluft. Sett i det perspektivet så är det lätt att förstå att luften vi andas är mycket viktig för vår hälsa, vårt välbefinnande och hur vi presterar. Ändå är de flesta av oss betydligt mer medvetna om riskerna i vår utomhusmiljö än i vår inomhusmiljö. Hur kan det komma sig att det blivit så?

Det forskas mycket lite om inomhusluftens betydelse i Sverige, trots att några av världens främsta experter på inomhusluft är från Sverige. Skälet är att anslagsgivarna inom forskningen har nästan all uppmärksamhet på utomhusmiljön. Att förringa inomhusluftens betydelse får svåra konsekvenser. Vi gör inte de nödvändiga investeringar i bra ventilationssystem som behövs. Det medför att vår hälsa försämras. För 50 år sedan var allergi något mycket ovanligt men idag finns det knappast någon som inte själv är allergisk eller känner någon i sin närhet som är det. Det finns mycket som tyder på att den luft vi andas 21 av dygnets 24 timmar har stor betydelse.

En viktig faktor till att vi sällan har god ventilation idag är en utbredd uppfattning om att ventilation kostar för mycket. Men i verkligheten är det precis tvärtom, god ventilation sparar pengar. Med dagens intelligenta ventialtionssystem ( FTX ) där man utnyttjar värmeåtervinning och enkel behovsstyrning får man minskade energikostnader. Men de som budgeterar för både ny- och ombyggnationer ( byggherrar men även privatpersoner ) gör allt för att spara och det är oftast innemiljön som får ge vika för energibesparningarna. Vi har låga minimikrav på vår luftkvalitet och de flesta håller sig till minikraven. Dessa minimikrav ger under vissa förutsättningar en acceptabel luftkvalitet. Men marginalerna är små, om ett sammanträdesrum avsett för 10 personer plötsligt ska hysa 15 personer ( eller ett klassrum avsett för 20 elever plötsligt ska förse 28 elever med luft ) då sjunker luftkvaliteten märkbart. Och vi både mår sämre och presterar sämre. -”Vilken dålig luft ni har! Hur kan ni tänka här?”

Tanken med den här bloggen är att sprida lite allmän kunskap om vikten av god ventilation och informera om vilka ventilationssystem som finns på marknaden idag. Jag hoppas ni vill följa vår blogg och om ni funderar på att byta ut ett befintligt ventilationssystem eller installera ett nytt så är ni välkomna att kontakta oss för mer information om de system som vi arbetar med. Läs mer om det på vår hemsida.

liten logga

Källa: Luften inne dödar, en faktabok från Svensk Ventilation i samarbete med VVS Tekniska föreningen och Astma och Allergi Förbundet.

Ventilation på den gamla goda tiden

Inte bättre förr

Förr i tiden öppnade man helt enkelt fönstret för att få frisk luft. Men det ledde till stora värmeenergiförluster. Med smarta värmeväxlarlösningar kan du återvinna upp till 89 % av frånluftens värmeenergi och använda den för att värma upp den friska tilluften. Intelligent ventilation slösar inte bort energi, utan återanvänder den till gratis värme eller passiv kyla, vilket ger lägre energikostnader.

Otillräcklig och dåligt anpassad ventilation kan leda till ökad luftfuktighet, som skapar en grogrund för skadliga mikrober och mögel. Ett intelligent ventilationssystem ( FTX ) drar fukt ur inomhusluften och motverkar risken för att okontrollerade tryckskillnader orsakar fuktangrepp i byggnadsstrukturen och på väggar, golv och tak.

Nyfiken på att lära dig mer om nyttan med bra inomhusklimat? Följ oss här på bloggen och lär dig mer om hur du skapar ett hälsosamt inomhusklimat för dig och din familj.

flicka-blåser-på-maskros