Luften vi andas och vår hälsa

child-369980_1920

-”Vilken dålig luft ni har här inne, hur har ni kunnat tänka här?” Har du hört den kommentaren någon gång ( eller sagt den själv )? Det är en ganska vanlig kommentar när man kommer in i ett klassrum eller en möteslokal t.ex speciellt under den kalla årstiden. Oftast skyndar man sig då att öppna fönstret, men om det är kallt ute så får man skynda sig att stänga det igen för man vill ju inte släppa ut den góa värmen. God inomhusluft är en förutsättning för att vi ska må bra. God inomhusluft förutsätter god ventilation.

Varje år dör 500 människor i Sverige av den dåliga inomhusluften, främst pga radon. Rökare drabbas hårdare än icke rökare. Vi människor förbrukar mellan 20 till 30 kg luft per dygn och äter ungefär 1 kg föda och dricker ca 3 liter vätska under samma period. Vi nordbor tillbringar nästan 90 % av vår tid inomhus så den luft vi andas är nästan enbart inomhusluft. Sett i det perspektivet så är det lätt att förstå att luften vi andas är mycket viktig för vår hälsa, vårt välbefinnande och hur vi presterar. Ändå är de flesta av oss betydligt mer medvetna om riskerna i vår utomhusmiljö än i vår inomhusmiljö. Hur kan det komma sig att det blivit så?

Det forskas mycket lite om inomhusluftens betydelse i Sverige, trots att några av världens främsta experter på inomhusluft är från Sverige. Skälet är att anslagsgivarna inom forskningen har nästan all uppmärksamhet på utomhusmiljön. Att förringa inomhusluftens betydelse får svåra konsekvenser. Vi gör inte de nödvändiga investeringar i bra ventilationssystem som behövs. Det medför att vår hälsa försämras. För 50 år sedan var allergi något mycket ovanligt men idag finns det knappast någon som inte själv är allergisk eller känner någon i sin närhet som är det. Det finns mycket som tyder på att den luft vi andas 21 av dygnets 24 timmar har stor betydelse.

En viktig faktor till att vi sällan har god ventilation idag är en utbredd uppfattning om att ventilation kostar för mycket. Men i verkligheten är det precis tvärtom, god ventilation sparar pengar. Med dagens intelligenta ventialtionssystem ( FTX ) där man utnyttjar värmeåtervinning och enkel behovsstyrning får man minskade energikostnader. Men de som budgeterar för både ny- och ombyggnationer ( byggherrar men även privatpersoner ) gör allt för att spara och det är oftast innemiljön som får ge vika för energibesparningarna. Vi har låga minimikrav på vår luftkvalitet och de flesta håller sig till minikraven. Dessa minimikrav ger under vissa förutsättningar en acceptabel luftkvalitet. Men marginalerna är små, om ett sammanträdesrum avsett för 10 personer plötsligt ska hysa 15 personer ( eller ett klassrum avsett för 20 elever plötsligt ska förse 28 elever med luft ) då sjunker luftkvaliteten märkbart. Och vi både mår sämre och presterar sämre. -”Vilken dålig luft ni har! Hur kan ni tänka här?”

Tanken med den här bloggen är att sprida lite allmän kunskap om vikten av god ventilation och informera om vilka ventilationssystem som finns på marknaden idag. Jag hoppas ni vill följa vår blogg och om ni funderar på att byta ut ett befintligt ventilationssystem eller installera ett nytt så är ni välkomna att kontakta oss för mer information om de system som vi arbetar med. Läs mer om det på vår hemsida.

liten logga

Källa: Luften inne dödar, en faktabok från Svensk Ventilation i samarbete med VVS Tekniska föreningen och Astma och Allergi Förbundet.