Är du förberedd inför vintern?

Nu är uppvärmningssäsongen här och nu är det extra viktigt att din bostadsventilation fungerar som det ska. Ett FTX-system ska återvinna värmen från frånluften, ventilera bort fukt och dålig lukt samt tillföra frisk luft i din bostad. Du kan få problem med ditt ventilationssystem om du inte har underhållit det eller om det är fel inställt. För att hjälpa dig så kommer här är en lista på de problem som oftast uppstår och tips om hur du löser problemen eller undviker dem.

Jag undrar om jag behöver utföra någon service på det ventilationsaggregat som jag på vinden?

Ja, man bör se över sitt aggregat med regelbundna intervaller, följ gärna de anvisningar om drift och underhåll som står i den manual som hör till aggregatet. Aggregatet har förmodligen även något typ av servicelarm som säger ifrån när det är dags att se över det. Oftast är det att man behöver byta filter, då passar man även på att se över aggregatet i allmänhet. Kanske det behövs rengöras med dammsugare om det är smutsigt.

Det bildas mycket imma på min badrumsspegel när jag har duschat, imman försvinner inte som den ska. Vad gör jag då?

Börja med att kontrollera så att aggregatet är igång. Ta ett A4 papper och lägg över takventilen i badrummet. Om pappret fastnar så är aggregatet i drift. Prova då att ställa aggregatet på max/forcerat läge för att snabbare ventilera bort fukten.

Problemet kan också bero på att filtrena är smutsiga. Om du inte har bytt filter de senaste 6 månaderna så bör du göra det nu. Om problemet kvarstår bör du ta kontakt med en ventilationsfirma som kan hjälpa dig vidare.

Hur ofta behöver man rengöra ventilationssystemet?

Själva aggregatet gör man rent samtidigt som man byter filter.  Kanalsystemet däremot räcker det om man  rengör vart 5-10 år. Detta utförs normalt av en behörig installatör.

Det finns en stor rund del i mitt aggregat som snurrar ibland och ibland inte. Är det normalt, eller är det något som är trasigt?

Det är själva värmeväxlaren som är den runda delen. Det är den som återvinner värmen från din bostad. Den snurrar bara när den arbetar, alltså när det finns energi att återvinna.

 Måste en installatör byta filter i mitt aggregat eller kan jag göra det själv?

Om du tittar i manualen som du fick med aggregatet så kan du se där hur man ska byta filter. Det finns också instruktionsfilmer som visar hur du gör. Vi har samlat en del instruktionsfilmer från Swegon på vår hemsida. Du kan teckna ett filteravtal med Swegon och på det sättet även få en 10-årig förlängd konsumentgaranti. ( gäller vid nyinstallation ) Läs mer om det på vår hemsida.

Hur ofta måste jag byta filter och hur gör jag?

Man bör byta filter 2 ggr/år, på våren och på hösten. Då kan man vara säker på att ventilationssystemet fungerar som det ska. Instruktioner om hur man byter filter finns i manualen som hör till aggregatet men vi har också samlat några instruktionsfilmer om Swegons aggregat på vår hemsida.

Ska man stänga av aggregatet ibland eller ska det alltid vara igång?

Aggregatet skall alltid vara igång, det ser till att alltid har en optimal luftmiljö i din bostad. Det är bra både för din och ditt hus hälsa.

Dags att byta filter? Ett smutsigt filter göt ingen nytta. Tvärtom, det kan förvärra problem som radon t-ex.
Dags att byta filter? Ett smutsigt filter gör ingen nytta. Tvärtom, det kan förvärra problem som radon t-ex.