FTX – ett intelligent ventilationssystem

Hur mår du? Sover du bra på nätterna? Har du svårt att koncentrera dig på jobbet, i skolan eller hemma? Har du ofta huvudvärk eller känner du ofta illamående? Det behöver inte bero på luftkvaliteten, men faktum är att luften vi andas har stor betydelse för hur vi mår, vår sömn och vår koncentrationsförmåga. I värsta fall kan den orsaka lung- och luftvägssjukdomar. En effektiv ventilation håller syrenivån i bostaden på en bra nivå och tar bort skadliga ångor och lukter. Tilluften filtreras alltid genom högkvalitativa filter, vilket skapar en hälsosam och bekväm inomhusmiljö.

En otillräcklig och dåligt anpassad ventilation kan också leda till ökad luftfuktighet, vilket skapar en grogrund för skadliga mikrober och mögel. Ett intelligent ventilationssystem drar fukt ur inomhusluften och motverkar risken för att okontrollerade tryckskillnader orsakar fuktangrepp i byggnadsstrukturen och på väggar, golv och tak.

Vad menas då med ett intelligent ventilationssystem?

FTX ( frånluft, tilluft och värmeväxling )

Effektiv ventilation innebär att syrenivån i bostaden hålls på en bra nivå och att skadliga ångor och lukter filtreras bort genom högkvalitativa filter. Ett smart ventilationssystem slösar inte heller på energi utan återanvänder den till gratis värme eller passiv kyla, vilket istället sparar energi. ( lägre energikostnader ). Detta skapar en hälsosam och bekväm inomhusmiljö och att det dessutom är energieffektivt gör det bara bättre.

air quality             How it works SE