Vad är radon

Radon är en ädelgas, den syns inte, den luktar inte, den märks helt enkelt inte. Men det ger cancer och det kan döda. Nästan 3000 personer dör varje år pga lungcancer, man beräknar att 500 av dem dör pga radon i bostäder. Resten förorsakas av rökning och andra föroreningar. Skrämmande höga siffror för något som vi faktiskt kan påverka.

Radon i bostäder kommer från byggmaterial som tillverkades fram till 1975, det man kallar ”blåbetong”. Men ett ännu större problem som inte alla känner till är markradon, alltså radon som kommer direkt från marken. Så mycket som 10% av ytan i Sverige anses vara högradonmark. Även vatten ( från t.ex borrade brunnar ) kan innehålla radon.

Att mäta radonhalten är enkelt. Om man vänder sig till Miljöförvaltningen i sin kommun får man hjälp med vart man ska vända sig. I en del kommuner kan man få radonmätningen genomförd utan kostnad.

Om det visar sig att radonhalten är för hög i bostaden finns fler alternativ för att minska den. Vad som ska göras beror på var radonet kommer ifrån ( marken, vattnet eller byggmaterialet ) och på hur höga halterna är. Vid markradon kan en minskning av lufttrycket göras genom en radonsug eller en radonbrunn. Om huset är försett med ett frånluftssystem kan detta bytas ut mot ett till- och frånluftssystem för att få lägre radon halt. Om radonet beror på byggmaterialet så är det bäst att byta ut det, men om det inte är möjligt så bör man se över sin ventilation och kanske byta ut det mot ett som är mer effektivt. Om radonet kommer enbart från byggmaterial så kommer en ökning av ventilationsgraden till det dubbla att halvera radonhalten. Men om man har markradon är det viktigt att man har ett balanserat ventilationssystem, dvs lika mycket mekanisk tilluft som frånluft. Har man ett undertryck riskerar man att radonet sugs in i huset via otätheter i husgrunden. Med ett balanserat ventilationssystem förhindrar man att detta sker.

Vi har en lösning – prata med oss!

 

3d render of radon element design