Ventilation och energi

PÅ 70-talet hade vi en energikris och vi blev medvetna om att jordens resurser inte är oändliga. Det förde med sig att vi började spara och vi försökte att minska energianvändningen på alla sätt. Det var bra – och dåligt.

Det förde med sig att vi började täta och isolera våra hus så till den milda grad att luften slutade läcka genom väggar, dörrar och fönster. Eftersom vi inte följde upp tätningen av husen med bättre ventilation ledde detta till en kraftigt försämrad inomhusmiljö, en inomhusmiljö som har lett till hälsoproblem för många människor. Vi fick hus med stora luft- och luktproblem.

Vi började också dra ned på de funktioner som kräver en viss energianvändning för att fungera. Vi skulle inte slösa energi i onödan. Men vad är i onödan? Inte ventilation i alla fall. En bra ventilationsanläggning minskar energibehovet jämfört med självdragssystem, även om den använder en del energi för att fungera.

LCC – Life Cycle Cost

Idag när man gör en investering ser man nästan alltid på mycket längre sikt än man gjorde tidigare. Förr såg man allt som en kostnad och man valde oftast det billigaste alternativet. I dag resonerar man lite annorlunda. Man ser till en produkts eller anläggnings kostnad för hela dess livscykel. Alltså vad den kostar att investera i, att driva och underhålla, och att så småningom ta bort och förstöra. Räknar man ut LCC ( Life Cycle Cost ) så ser man att kostnaden för inköp är en mycket liten del av kostnaden ( ofta bara 10 % ). Drift och underhåll utgör resten av kostnaden. Eftersom kostnaden för uppvärmning och ventilation är en betydande del av driftskostnaden för en byggnad, bör man satsa på ett effektivt ventialtionssystem med värmeåtervinning och behovsstyrning. Det sparar energi och sänker därmed energikostnaderna för byggnaden. Den något högre investeringen ( inköpet ) betalar sig snabbt när energiräkningen går ner.

Det är dessutom mer skonsamt för miljön – ju mindre energi som används, dessto bättre för miljön. De mest energisnåla system är de där man med hjälp av fläktar har kontroll över såväl till- som frånluftsflöden och där man har installerat värmeåtervinnare för att kunna ta tillvara på frånluftens värmeinnehåll. Dessutom är det viktigt att inte tillföra mer luft än det finns behov av. Ett riktigt bra ventilationssystem har allt detta plus att man kan styra luftflödena efter behov.

Det gamla sättet – självdrag, eller naturlig ventilation som det också kallas, innebär att inneluften sugs ut genom kanaler och frisk uteluft kommer in pga de termiska krafterna. Detta system använder inte någon tillsatsenergi för att fungera, vilket fläktstyrda system gör. Denna typ av ventilation använder ändå mycket energi eftersom all värme försvinner rakt ut med frånluften. Hur gör du? Eldar du för kråkorna? Prata med oss, vi kan hjälpa dig att hitta rätt lösning för din bostad, kontor eller annan inomhusmiljö.

a lot of euros flies down the chimney