Radon i bostäder skapar stora problem

Nära 400.000 bostäder runt om i Sverige har idag för höga halter av radon och Boverket uppskattar att 400-500 lungcancerfall årligen beror på radon i vår inomhusmiljö. Med rätt ventilation kan man dock agera förebyggande för att lösa sina radonbekymmer.

Radon är således ett omfattande problem och nu när uppvärmningssäsongen har dragit igång så är det extra viktigt att ha en fullgod ventilation.

– Med förhöjda radonhalter i nästan cirka fyrahundratusen bostäder har vi ett dolt men stort folkhälsoproblem i Sverige, säger Thomas Oltnäs, på Swegon, Nordens ledande ventilationsaktör.

Orsakar hundratals lungcancerfall

Thomas berättar att det med den takten som vi idag åtgärdar radonproblemen så kommer det ta mycket lång tid att reducera de skadliga radonhalterna i vårt bostadsbestånd. Radonproblematiken är en viktig fråga för Swegon Home Solutions vars affärsidé är att erbjuda ett hälsosamt inomhusklimat genom de bästa ventilationslösningarna gällande fukt-, radon- & luftkvalitetsproblem i bostäder.

– Från Boverket har man tidigare belyst radonproblematiken. För att reducera hälsoriskerna har man satt ett gränsvärde på 200 Bq/m3 och målsättningen är att alla bostäder ska ligga under detta värde, säger Thomas.

Radonfrågan behöver belysas ytterligare och det krävs ett större engagemang för att komma till rätta med problematiken, menar Thomas, som berättar att bara 53 procent av kommunerna ställer krav på att fastighetsägare åtgärdar förhöjda radonhalter i flerbostadshus.

Ventilation är nyckeln

Ett av de mest effektiva sätt att reducera radonhalterna inomhus är att använda sig av rätt ventilationslöning. Oavsett om man bor i villa eller flerfamiljsbostäder är ventilationen viktig. En vanligt förekommande ventilationslösning i äldre bostäder är tyvärr självdrag, vilket tyvärr inte är till någon nytta. Thomas berättar mer:

– Så kallad självdragsventilation är en okontrollerad ventilationslösning som normal fungerar sämre under den kalla årstiden då man stänger fönster och ventiler. Detta gör att ny och frisk ersättningsluft har svårare att ta sig in i huset med sämre ventilationseffektivitet som följd. Genom att enbart förstärka självdraget och öka ventilationen med en frånluftsfläkt ökar man även drastiskt sin energiförbrukning eftersom man inte återvinner värmen som försvinner ut ur bostaden.

Lösningar för lägenhet och villa

Swegon har har lösningar för både lägenhet och villa. För de som bor i lägenhet har man tagit fram den behovsstyrda flerbostadslösningen WISE Apartment.

Lösningen för villaägaren är en FTX-lösning, det vill säga balanserad Till-, och Frånluftsventilation med återvinning. Swegon CASA är marknadens bredaste erbjudande inom FTX-lösningar.

swegon-casa

FTX-lösningen CASA R5-H Comfort, även kallad ”Villasparbössan”.

– Radon syns inte, hörs inte och luktar inte, det måste mätas för att kunna detekteras och misstänker du att din bostad kan vara drabbad av höga radonhalter bör snarast en radonmätning göras, avslutar Thomas. 

Behöver du en ventilationslösning som kan reducera halterna av radon eller vill veta mer om vikten av ett hälsosamt inomhusklimat? Besök då www.swegonhomesolutions.se för mer information kring radon och vikten av ventilation i din bostad.

Vi är auktoriserade installatörer för Swegon Casa homesolutions. Kontakta gärna oss för kostnadsfri offert på ett system som passar er bostad.

Denna artikel är hämtad från www.temabostad.se

Klicka här för att komma tillbaka till Nacka Ventilations startsida

Vad är radon

Radon är en ädelgas, den syns inte, den luktar inte, den märks helt enkelt inte. Men det ger cancer och det kan döda. Nästan 3000 personer dör varje år pga lungcancer, man beräknar att 500 av dem dör pga radon i bostäder. Resten förorsakas av rökning och andra föroreningar. Skrämmande höga siffror för något som vi faktiskt kan påverka.

Radon i bostäder kommer från byggmaterial som tillverkades fram till 1975, det man kallar ”blåbetong”. Men ett ännu större problem som inte alla känner till är markradon, alltså radon som kommer direkt från marken. Så mycket som 10% av ytan i Sverige anses vara högradonmark. Även vatten ( från t.ex borrade brunnar ) kan innehålla radon.

Att mäta radonhalten är enkelt. Om man vänder sig till Miljöförvaltningen i sin kommun får man hjälp med vart man ska vända sig. I en del kommuner kan man få radonmätningen genomförd utan kostnad.

Om det visar sig att radonhalten är för hög i bostaden finns fler alternativ för att minska den. Vad som ska göras beror på var radonet kommer ifrån ( marken, vattnet eller byggmaterialet ) och på hur höga halterna är. Vid markradon kan en minskning av lufttrycket göras genom en radonsug eller en radonbrunn. Om huset är försett med ett frånluftssystem kan detta bytas ut mot ett till- och frånluftssystem för att få lägre radon halt. Om radonet beror på byggmaterialet så är det bäst att byta ut det, men om det inte är möjligt så bör man se över sin ventilation och kanske byta ut det mot ett som är mer effektivt. Om radonet kommer enbart från byggmaterial så kommer en ökning av ventilationsgraden till det dubbla att halvera radonhalten. Men om man har markradon är det viktigt att man har ett balanserat ventilationssystem, dvs lika mycket mekanisk tilluft som frånluft. Har man ett undertryck riskerar man att radonet sugs in i huset via otätheter i husgrunden. Med ett balanserat ventilationssystem förhindrar man att detta sker.

Vi har en lösning – prata med oss!

 

3d render of radon element design